Lightbridge

Świetlny most
Toruń–Slemmestad

to polsko-norweski projekt oparty na współpracy artystów specjalizujących się w instalacjach świetlnych oraz projekcjach multimedialnych w technice mappingu 3D, który trwał od lutego 2014 roku do 2 lutego 2015 roku. Przeczytaj lub pobierz podsumowanie projektu.

Liderem projektu była Toruńska Agenda Kulturalna, która od 2009 r. jest organizatorem Bella Skyway Festival, który w 2012 r. gościł 150 000 odwiedzających, a w roku 2014 — ponad 300 000 widzów. W projekcie wzięło udział trzech partnerów:


„Wagga Wagga”, Skyway ’12 w Toruniu

Projekt miał charakter wieloaspektowy i uwzględniał różne typy działań. Pierwszym etapem przedsięwzięcia było opracowanie dwóch projekcji w technice mappingu 3D na gigantycznych silosach dawnej fabryki cementu w Slemmestad oraz na Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Projekcje zostały przygotowane przez artystów z Polski i Norwegii i zaprezentowane odbiorcom podczas 6. edycji Bella Skyway Festival w Toruniu w sierpniu 2014 r. oraz podczas Factory Light Festival w norweskim Slemmestad we wrześniu 2014 r. W trakcie Factory Light Festival artyści zorganizowali również warsztaty dla studentów Uniwersytetu w Drammen. Powstałe w ramach projektu prace zostały sfotografowane przez znanych fotografików z Polski i Norwegii, a wykonane przez nich zdjęcia zaprezentowane na wystawach w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Drammen, Slemmestad oraz Oslo.


Symulacja świetlnej projekcji na cementowni w Slemmestad

Zarówno kompleks budynków dawnej fabryki cementu w Slemmestad jak i dzielnica Torunia, na której zlokalizowano projekcję w Toruniu, jest obszarem dla którego władze miasta opracowały plan rewitalizacji. Co więcej, uczestnicy festiwalu Skyway nie mieli dotąd możliwości podziwiania prac norweskich artystów, zaś w Norwegii nie było dotąd festiwalu światła prezentującego projekcje i instalacje świetlne. Dlatego też podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy i realizacji projektu.

Głównym celem przedsięwzięcia był rozwój dialogu międzykulturowego oraz zrozumienia dla różnorodności kulturowej. Liczymy że współpraca polskich i norweskich artystów przy projekcjach w Slemmestad i Toruniu stworzyła możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie projekcji w technice mappingu 3D i stała się mocnym fundamentem do dalszej współpracy.

Realizacja projektu była priorytetowym działaniem dla lidera i partnerów przedsięwzięcia.